سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گرافیتی Graffiti

به نام خداوند بخشنده مهربان

گرافیتی چیست؟

هنر نسل چهارم هنر شناسی درج نظر بر روی ابتدایی ترین اثار از هنر گرافیتی بر روی کتیبه ها و دیواره های غارهاو..پیدا شده اند.که گاه حاوی پیام های انچنانی نبوده است.یکی از ابتدایی ترین گرافیتی مدرن،گرافیتی در یکی از شهر های قدیم یونان(در حال حاضر ترکیه) است که شکلی مانند قلب دارد.گرافیتی در امریکا در سال های 1960 بیشتر یک عمل سیاسی بوده و گروه هایی مانند familia,savage skulls,savage nomads بوده است.

گرافیتی کار معروف را می توان به عنوان یکی از نخستین گرافیتی در شهر New york دید.

یکی از وقایع تاریخی گرافیتی انتقال گرافیتی از خیابان ها به مترو ها و ایستگاه های قطار بوده است. در این زمان هنرمندان به ایستگاه های مترو وقطار ها هجوم اوردند تا هنر خود را بر روی دیواره ها بکشند.

امریکا از این هنر در تبلیغات بیشتر استفاده می کند.مثلا شرکت سونی برای تبلیغ دستگاه ها در امریکا پول می داد تا تبلیغات خود را به صورت گرافیتی در امریکا باشد که البته شرکت سونی جریمه بسیار سنگینی پرداخت کرد.این کار تقریبا در همه جای دنیا با منبع قانونی مواجه می شود.

گرافیتی با نوشته های سر دستی و یادگاری بر روی دیواره متفاوت بوده و مختص سن یا فرهنگ و اقتصادی نیست.

گرافیتی در همه جای دنیا گسترش یافته و تغیرات بسیار زیادی کرده است.

عکس هایی از گرافیتی